Truyện Tranh

Làm việc online cũng cần đẹp giai

20/03/2020 12:03

Khi công ty yêu cầu làm việc online chống dịch covid, có người vẫn ăn mặc chỉnh tề, lại có người cởi trần mặc quần đùi cho thoải mái. Còn thằng Vàng thì sao?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất