JavaScript is off. Please enable to view full site.

Làm sao để từ chối lì xì một cách lịch sự?

Những lý do từ chối lì xì dưới đây khá thuyết phục, tuy chưa biết áp dụng vào thực tế sẽ ra sao.

Bọ - Tiên - Thị Thính