Truyện Tranh

Làm như trâu mà lương có 8 triệu

21/06/2021 08:30

Bà sếp thiệt quá đáng, trả lương có 8 triệu đồng mà bắt người ta sửa tới sửa lui 11 lần... Phải vùng lên cho bả biết tay!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất