Truyện Tranh

Kỷ niệm không phai dưới cơn mưa định mệnh

#Sixteen & Phương Ròm 27/09/2020 14:30

Với anh ấy, đây có lẽ là một kỷ niệm không thể nào phai. Còn với tôi lại là một bài học "có phai" vì mùa mưa mà không dùng đồ waterproof.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất