Truyện Tranh

Khi ta chuẩn bị khoan mà có người nói 'khoan' thì phải làm sao?

#Sixteen & Anh Trọc Comics 04/11/2020 06:30

Hãy tượng tượng tình huống ta cầm máy khoan chuẩn bị khoan, bỗng có tiếng la "Khoan!". Rút cục là ta nên khoan hay khoan?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất