Truyện Tranh

Hôm nay ta sẽ kỷ niệm Ngày Quốc tế Nam giới hay Ngày Toilet?

19/11/2020 12:25

Không biết vô tình hay cố ý, Ngày Quốc tế Nam giới 19 tháng 11 hàng năm cũng được Liên Hợp Quốc chọn là... Ngày Toilet Thế giới.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất