Truyện Tranh

Hội bạn thân chạy mất dép sau câu chào hỏi xã giao

#Lacan & Cho's Adventure 08/11/2020 18:10

Hội bạn thân ngày nào gặp lại nhau sau 5 năm xa cách nhưng vội chạy "mất dép" khi mới nghe mấy câu chào hỏi xã giao.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất