JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngày xưa có một hoàng tử ngủ trong rừng do lời nguyền của mụ phù thủy Hoàng tử chỉ được tỉnh dậy khi có một công chúa đến ....tát chàng

Minh họa: Look - Lời: Bùi Dzũ