Truyện Tranh

Hẹn đi cà phê đã khó, hẹn đi Đà Lạt khó gấp 8 lần!

24/04/2021 11:20

Tuy sống cùng kinh độ lẫn vĩ độ nhưng chúng ta lại ở trong những múi giờ khác nhau. Một cái hẹn cùng đi chơi Đà Lạt là quá khó trong hiện tại. Hay là đợi khi về hưu nhỉ?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất