Truyện Tranh

Hãy gói thực phẩm bằng lá chuối để bảo vệ môi trường

CaCho & LaCan 23/06/2020 14:44

Rác thải nhựa từ túi nilông đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Hãy cứu lấy thiên nhiên bằng cách sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, như gói thực phẩm bằng lá cây chẳng hạn.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất