Truyện Tranh

Giữ gìn cái 'ngàn vàng'?

31/07/2021 11:20

Người yêu cũ khi xưa bảo sẽ gìn giữ cho tao. Vậy mà ổng "gìn giữ" tới khi hai đứa chia tay thật...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất