Truyện Tranh

Gia Cát Lượng và Gia Cách Ly

09/05/2021 17:30

Trong khi Gia Cát Lượng có tài tính đâu trúng đấy thì ở phía ngược lại "Gia Cách Ly" cũng vậy nhưng lại hoàn toàn ở thế bị động.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất