Truyện Tranh

Đi xin việc được trả lương 20 triệu, tuần sau lên chức giám đốc

09/01/2021 15:55

Không phải là một giấc mơ, ứng viên xin việc được nhận ngay vào làm với mức lương 2 chục triệu. Ba ngày sau được lên trưởng phòng, bảy ngày sau đã được làm giám đốc...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất