Truyện Tranh

Đi chợ hộ còn bị bom hàng

27/08/2021 12:10

Hiện nay các hội đoàn tại một số phường có triển khai mô hình đi chợ hộ cho người dân.

Công việc này khá vất vả từ khâu soạn đơn, chọn sản phẩm, đến khâu giao hàng do nhu cầu mua hàng rất lớn. 

Ngoài ra các thành viên đội hình đi chợ hộ còn đối mặt với nguy cơ bị "bom" tiền và hàng. Có người bom hàng với lý do "đặt thử xem có được đi chợ hộ thật không", chứ chưa muốn mua.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất