Truyện Tranh

Cử nhân, thạc sĩ đành chạy xe ôm công nghệ

07/05/2021 08:30

Do tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”, nhiều cử nhân đã bị thất nghiệp. Một bộ phận không nhỏ sinh viên sau khi ra trường bèn cất bằng đại học, đầu quân cho xe ôm công nghệ

Không những cử nhân mà ngay cả thạc sĩ sau khi ra trường không xin được việc làm liền đổ xô chạy xe ôm, làm shipper với thu nhập trên dưới 10 triệu đồng/tháng. Có ý kiến cho rằng đây là một sự lãng phí chất xám.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất