Truyện Tranh

Còn gì xui bằng một thằng đã FA lại còn mắc Covid!

27/03/2020 07:30

Thằng Vàng bỗng xuất hiện các triệu chứng Covid-19, nhưng chỉ khi đứng trước crush.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất