Truyện Tranh

Có vợ rồi mà nói mớ thì quá nguy hiểm

#Sixteen & Anh Trọc Comics 05/02/2021 19:39

Nếu bạn hay nói mớ thì tốt nhất phải chờ vợ ngủ say rồi mình mới được ngủ, hoặc không bạn phải có chút tài "lươn lẹo"...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất