Truyện Tranh

Có một kẻ mà corona không thể tiếp cận được

12/03/2020 14:02

Trong cuộc họp báo cáo tình hình phá hoại thế giới loài người, bọn corona nhận ra một kẻ gần như miễn nhiễm với chúng...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất