Truyện Tranh

Cô bé quàng khăn đỏ và... gấu trắng Bắc Cực

#Lacan & Cho's Adventure 24/07/2020 14:00

Câu chuyện cổ tích 'Cô bé quàng khăn đỏ' xảy ra vào cuối thế kỷ 21, khi loài gấu trắng Bắc Cực đã gần như tuyệt chủng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất