Truyện Tranh

Chuyện lạ Sài Gòn: Ốm tong teo vẫn tăng ký

23/06/2021 05:20

Thanh niên Sài Gòn ở nhà chống dịch, chỉ ăn mì gói với khoai lang những vẫn lên ký ầm ầm. Đến nay, khoa học vẫn chưa giải thích được.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất