Truyện Tranh

Chia tay không đòi quà

Lời: Bèo - Tranh: HTK 22/09/2019 18:29

Nếu em rút tay ra được thì anh sẽ đồng ý chia tay... Một câu chuyện chia tay đầy cảm động giữa Cherry và Đu Đủ.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất