JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nếu em rút tay ra được thì anh sẽ đồng ý chia tay... Một câu chuyện chia tay đầy cảm động giữa Cherry và Đu Đủ.

Lời: Bèo - Tranh: HTK