Truyện Tranh

Chí Phèo định hoàn lương bằng con đường 'chông gai'

CaCho & LaCan 18/09/2020 08:30

Chán ngán với việc phá làng phá xóm, Chí Phèo bèn tìm đến xin Bá Kiến đầu tư cho ăn học... Nhưng cuộc đời đâu có như là mơ.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất