JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chẳng lẽ cứ nhiều tiền chút thì bị gọi là phú hộ?

Buồn ghê chứ, không ai trong làng coi tôi ra gì