Truyện Tranh

Câu hỏi tuyển dụng: Tại sao hột của trái bơ lại to?

Lacan & Cho's Adventure 30/11/2020 10:05

Chỉ cần giải thích tại sao "hột trái bơ lại to" là được nhận vào làm ngay lập tức. Công ty gì mà chính sách tuyển dụng hay ho quá vậy trời!?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất