Truyện Tranh

Câu hỏi tuyển dụng: Tại sao em nghỉ việc ở công ty cũ?

#Sixteen & CaCho 30/10/2020 08:05

Nhà tuyển dụng đặt câu hỏi như vậy sẽ khai thác được khá nhiều điều về bạn. Lý do nghỉ việc do chủ động nghỉ hay do bị đuổi là thông tin rất hữu ích với nhà tuyển dụng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất