JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tưởng rằng Vàng sẽ giành phần thắng trong cuộc tranh luận với bố vợ tương lai, ai dè...