Truyện Tranh

Cầm lên được thì cũng bỏ xuống được

18/05/2021 05:05

Người ta nói phàm thứ gì vẽ được thì xóa được, cầm lên được thì bỏ xuống được, nắm được thì buông được... Nếu ta dứt khoát thì chuyện gì cũng giải quyết được hết.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất