Truyện Tranh

Cái quạt trần nhà thằng Tí

21/06/2021 07:30

Mùa hè tiền điện tăng chóng mặt do xài máy lạnh nhiều. Nhà thằng Tí thì vẫn trung thành với quạt trần, tuy không mát bằng máy lạnh nhưng gió quạt "thuận tự nhiên" hơn.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất