Truyện Tranh

Cãi lộn với sếp vì deadline

14/09/2021 15:30

Là một nhân viên gương mẫu, tôi rất ít ghi trái lệnh sếp. Thế nhưng làm việc tại nhà lâu ngày khiến tôi ngộ ra vài thứ "bất cập"...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất