Truyện Tranh

Cách xem điểm thi: Cứ kiên trì, vận may sẽ tới

16/05/2020 05:30

Thử áp dụng phương pháp "xem điểm" thần thánh mà các bị cáo trong vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình đã sử dụng. Biết đâu vận may sẽ tới.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất