Truyện Tranh

Cách ly toàn xã hội: May quá mình có đúng 2 người

31/03/2020 14:33

Một trong những quy định cách ly toàn xã hội là "Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học...". Thật may mắn cho giới trẻ vì họ vẫn có thể "tập trung 2 người" để yêu nhau, tất nhiên là trừ thằng Vàng.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất