Truyện Tranh

Cả đời làm thầy thiên hạ

19/04/2021 05:20

Tóm tắt cuộc đời của một người luôn mong ước được "làm thầy" thiên hạ. Nhưng không phải làm thầy nhờ chuyên môn mà là bằng khả năng chém gió phi phàm của mình.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất