JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bạo lực không giải quyết được thì phải dùng đạo lý

Mời bạn cùng quay trở lại quán cháo lòng của Mây Tồ và Cherry để xem những diễn biến mới nhất

Lời: Bèo - Tranh: HTK