Truyện Tranh

Bạn sẽ theo trường phái tiết kiệm hay YOLO?

07/05/2021 05:20

Có 2 "trường phái" sống đối lập nhau, một là cố gắng tiết kiệm để về già hưởng thụ. Hướng ngược lại, họ sẽ chi tiêu thoải mái khi còn trẻ vì sợ về già hổng còn sức chơi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất