Truyện Tranh

Bạch thiền sư kinh doanh khẩu trang?

#Lacan & Cho's Adventure

Đăng lúc 14:30 | 05/08/2020

Thưa Bạch thiền sư, COVID hoành hành nên con khó khăn quá, giờ phải làm sao?


Tin Mới Nhất
Tin mới Truyện Tranh
Tình nghĩa anh em khi tàn tiệc

    Tình nghĩa anh em khi tàn tiệc

    "Đi toilet khi chủ quán sắp tính tiền" được coi là một trong những hành vi kém fair play trong quan hệ bạn bè. Cho nên cần dạy những kẻ như vậy một vài bài học nhớ đời...

    26/10/2020 19:10