Truyện Tranh

Ba kích bằng... 30 tiếng thật sao?

19/11/2020 05:30

Chưa biết thực hư thế nào, nhưng "nghi án" một người uống rượu ba kích và trở nên "đàn ông" trong hơn 30 tiếng khiến danh tiếng ba kích lên như diều gặp gió.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất