JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một hôm Mây Tồ đi coi biểu diễn ảo thuật...

Lời: Bèo - Tranh: HTK