Truyện Tranh

An ủi thằng bạn thân, phải nói cho có vần, bởi nó đang rất cần lời động viên chân thật

28/03/2020 18:25

Lịch sử nhân loại đã chứng minh những câu nói có vần dễ đi vào lòng người hơn là văn xuôi...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất