Truyện Tranh

8 tháng 3 thời Vua Hùng, vẫn là cuộc chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh

05/03/2020 08:30

Nhân dịp ngày 8 tháng 3, vua Hùng mở hội kén rể... Và bất chấp việc Thủy Tinh tìm đủ lễ vật "voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao", Sơn Tinh vẫn giành phần thắng, do chàng đã làm hài lòng Mỵ Nương công chúa.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất