JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cướp mic, giành hát, chèn bài... là những thành phần dễ bị ghét khi đi hát karaoke. Nếu bạn có thói quen này thì mau mau thay đổi không là bị uýnh đó.

Chùm tranh của VàngCaCho

Vàng & Cacho