JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nếu tình yêu không xuất phát từ trái tim thì những thứ phù phiếm như thịt heo cũng khiến chúng ta phải chia tay

Mỹ Tiên - Thị Thính - Phương Ròm