JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ủa, lùn có phải cái tội đâu mà Cherry cứ mang ra chọc hoài vậy?