JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hiện toàn bộ các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (vi phạm trong thi hành án, vi phạm trong khởi tố điều tra, vi phạm trong giải quyết khiếu nại...) đều được cơ quan đóng dấu mật.


Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH cho rằng đó là điều vô lý, “đóng cửa” tất cả các quyền tiếp cận thông tin của người dân là không đúng, các cơ quan chức năng cần làm rõ vấn đề này.
Con dấu bịt mắt thế gian
Vi phạm ém kỹ, bị can há mồm.