Tin ...Tức Cười

Bác sĩ và bệnh nhân xui xẻo

20/09/2019 17:08

Bác sĩ nói với một bệnh nhân: -Anh hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất....

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Tin ...Tức Cười

Tin mới nhất