Sức Khỏe

Lỡ nhiễm khuẩn ăn thịt người, coi như chỉ còn 48 giờ để sống?

BS Tịt Tuốt 21/07/2020 13:00

Nghe thông tin mà lạnh toát cả người...

• Vi khuẩn ăn thịt người có thật à? Ở đâu nảy nòi cái giống ác nhơn vậy?- Toàn cõi ta bà không có vi khuẩn ăn thịt người, chỉ có vi khuẩn gây hoại tử mô, bình dân gọi là thối thịt, nhìn hao hao bữa chén thịt sống. Vibrio vulnificus đang dậy sóng, là đại diện xuất sắc của dòng xơi thịt người. Họ Vibrionaceae lành hiền, chủ yếu “ăn chay”, như V.choleare (tả), V.parahaemolyticus (viêm ruột), chỉ riêng nghịch đồ V.vulnificus ngã mặn, mà thịt người mới chịu!• Nghe nói, vi khuẩn ăn thịt người “đông như quân Nguyên”?

- Cứ đổ riệt thứ gì gây hoại tử là “ăn thịt người”, thì ứng viên quả là đông đảo, không kể V.vulnificus, còn có liên cầu beta tan huyết A, tụ cầu vàng, klebsiella, clostridium perfringens, aeromonas hydrophila, E. coli... Một thời khuẩn bệnh whitmore cũng bị bắt quàng ăn thịt người.• Lỡ nhiễm khuẩn ăn thịt người, coi như người nhà chỉ còn 48 giờ lo hậu sự?

- V.vulnificus đoạt mạng người qua viêm cân mạc hoại tử (đau, sưng, ban tím, xuất huyết, bọng nước khổng lồ, hoại tử, đoạn chi...) và nhiễm độc, nhiễm trùng nặng (nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, rối loạn đông máu, suy đa tạng ...). Hoại tử, có khi phải đoạn chi, gây choáng con mắt nhìn; nhưng mấy cái sốc khuất mày khuất mặt mới là tác giả của tỉ lệ tử vong 50-50, thậm chí 90%, trong vòng 48 giờ.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Sức Khỏe

Tin mới nhất