Sức Khỏe

Cứ ngủ ngáy là cầm chắc bị chứng ngưng thở khi ngủ?

BS TỊT TUỐT 23/09/2021 15:10

Chứng ngưng thở khi ngủ (OSA) đang làm phiền khá nhiều người...

Tôi có gen gia đình ngáy nặng. Đi khám, bác sĩ cứ nhắc trông chừng OSA. Có phải hễ ngáy thì chạy trời không thoát OSA ?

                                                                                                                                    S.Trường (Vĩnh Long) 

- Dù đến 85% OSA có ngáy nhúng tay, nhưng không phải ngáy thì cầm chắc OSA. Ngáy cũng năm bảy đường, có khi chỉ xếp dạng “gây tiếng động lớn khi ngủ”. OSA sống về đêm, ban ngày tỉnh như sáo, nếu không ngủ gà, mệt mỏi, thì vô phương biết. Ngáy lắm khi “vừa lây bệnh vừa bán thuốc” với chứng ngưng thở lúc ngủ. Bác sĩ trị ngáy, gần như thiệt bụng là trị OSA.

Mẹ tôi bị OSA nặng, đang điều trị bằng máy thở CPAP tại nhà. Mùa Covid rộ  chuyện mua máy CPAP cho F0. Mẹ tôi thở máy để trị OSA hay trị suy hô hấp? 

                   H.Hiền (Long An) 

- CPAP  (thở áp lực dương liên tục) là chỉ định vàng điều trị OSA trung bình và nặng.  Áp lực dương giúp CPAP giữ  đường hô hấp trên mở khi bệnh nhân ngủ. Vừa tháo ngòi nghẽn bít, vừa thở giùm. Người suy hô hấp, cũng cần mấy thứ “làm giùm”này. Mẹ bạn bị OSA, thì CPAP lo phần OSA thôi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Sức Khỏe

Tin mới nhất