Biếm họa

Dân thành phố nhiều tiền vẫn nghèo

Dân thành phố nhiều tiền vẫn nghèo

Quy luật tất yếu khi khu bạn sống được upgrade lên thành phố là mọi thứ giá cả sẽ tăng theo. Thành ra bạn kiếm được nhiều hơn và cũng xài nhiều hơn...

11/04/2021