Biếm họa

Càng cải càng thấm cái mùi thương đau

Càng cải càng thấm cái mùi thương đau

Câu “học mà chơi, chơi mà học” đã trở thành câu chế nhạo khi cô giáo, phụ huynh và học sinh cùng đánh vật với sách tiếng Việt lớp 1 mới.

16/10/2020