Biếm họa

Loài thú cưng được yêu mến nhất và cũng bị ghét nhất

Loài thú cưng được yêu mến nhất và cũng bị ghét nhất

Quận Ba Đình, Hà Nội đã lập đội bắt chó thả rông tại 14 phường với hơn 100 thành viên. Chó thả rông bị bắt sẽ được mang về lưu giữ 48 giờ tại trụ sở UBND phường, sau đó nếu không có chủ đến nhận sẽ bàn giao cho Trung tâm động vật Hà Nội hoặc Học viện Nông nghiệp.

06/10/2020