JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một ông viết trên tường nhà Facebook của mình: ”Xin các cô đừng phí lời mời tôi kết bạn..."